Gazdaság

Hejőkürt gazdasági életének fő jellemzőit a település fekvése, a környező települések kedvező adottságainak hatása, és az M3 autópálya közelsége határozza meg.

Az autópálya 2002 december 5.-én átadásra került.

Már most érezhető a gazdaságot élénkítő hatása: lakótelkeket, vállalkozásra alkalmas telkeket keresnek. Az önkormányzat ezekre az igényekre tudatosan készült. Jelentős mennyiségű belterületi telekállománnyal rendelkezik, melyeket kedvező feltételekkel kíván értékesíteni.

Elkészült a község rendezési terve, melyben külön gazdasági övezetet jelöltünk ki az M3 csomópont közelében. Ezzel is segítve a vállalkozások letelepedését Hejőkürtön.

A település munkavállalói Tiszaújváros üzemeiben, a helyi önkormányzatnál, a település területén működő vállalkozásoknál, szolgáltatóknál találnak munkalehetőséget.

A település vezetés odafigyelésének és szervezett intézkedéseinek, valamint a munkaképes lakosság igényességének köszönhetően Hejőkürt területén gyakorlatilag nincs munkanélküliség.

A 2002-ben megkezdődött M3-as autópálya építési program nagy kihívás volt. A település sikeresen használta ki az építés előnyös hatásait. A környezeti károkat a minimálisra szorítottuk annak érdekében, hogy a lakosság életminősége ne károsodjon, sőt javuljon és egy fenntartható fejlődési pálya elindulhasson a település életében.

A térség kedvezőtlen környezeti hatásainak csökkentése érdekében fő célkitűzések:

  • Lehetőleg örökzöldek alkalmazásával erdő telepítések indokoltak a szennyeződések felfogására.
  • A felhagyott anyagnyerő helyek rekultuivációjával nyílt vízű tavak kialakítása szükséges, a légszennyezés hígítása érdekében.

Hejőkürt gazdasági életétének további dinamikus fejlődését eredményezheti a tudatos, átgondolt, ésszerű fejlesztési stratégia, mely a település alábbi előnyeire épül:

  • Kedvező közlekedési adottságok.
  • Jó települési infrastruktúra.
  • Tiszaújváros közelsége, mint logisztikai szolgáltató, ipari park, vegyi üzemek központja.
  • Mezőcsát tradicionális mezőváros szomszédsága.
  • Szép természeti környezet (Tisza folyó közelsége, Hejő torkolat, ártéri erdők, tavak).
  • Népi építészeti értékekre épülő falusi turizmus kialkíthatósága.
  • Jó közbiztonság.A helyi lakosság együttélési, közösségi kultúrája.

Cél a település fejlesztésével és felújításával a jövedelemtermelő tevékenységet érintő intézkedések alapfeltételeinek megteremtése, a község népességmegtartó képességének fokozása.

Polgármesteri köszöntő
Felújított római katolikus templom
2007. május 27. Átadásra került az orvosi rendelő

 

 

 

© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.