Intézmények

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS

A településen általános iskola nincs. Az alsó és a felső tagozatos gyermekek a szabad iskola választás jogával élve Tiszapalkonyára, Mezőcsátra és Tiszaújvárosba járnak iskolába. Az Önkormányzat intézményfenntartó társulás formájában Tiszapalkonyához tartozik.
Cím: 3587 Tiszapalkonya Hösök tere 1.
Igazgató: Farkas Tivadarné
Telefon:49/540-126
Fax: 49/540-126
A gyermekeket az önkormányzat saját tulajdonú kényelmes kis busszal szállítja az iskolába és vissza Hejőkürtre. Az általános iskolás korú gyermekek szinte kivétel nélkül tovább tanulnak a környező városok közép iskoláiban.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Cím: Hejőkürt, Szent István u.62.

A Községházával közös épületben található a Művelődési ház, melynek 60-70 fő befogadására alkalmas termében kerülnek lebonyolításra a falu rendezvényei, bálok, falunap, illetve ez a házasságkötések színhelye is.A helyiség 2010-ben felújításra került.2013-ban akadálymentesített szociális blokk is kialakításra került az épületben.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cím: Hejőkürt, Szemere Bertalan u.1.

Az önkormányzat új ingatlant vásárolt, melybe 2009 évben Közösségi Házat alakított ki. Az épületben több szolgáltatás kulturált környezetbe került elhelyezésre.
Itt került kialakításra:


II. Rákóczi Ferenc Megyei és városi könyvtár
KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ HELY HEJŐKÜRT

Elérhetőség.:
Cím.: Hejőkürt Szemere Bertalan u.1
Mob.: 06-70/559-42-32
E-mail.: klub_konyvtar@freemail.hu

Nyitva tartás.:
Hétfő.: Du. 16:00 – 19:00
Csütörtök.: Du. 16:00 – 19:00
Szombat.: Du. 15:00 – 18:00

Alapszolgáltatásaink.: - Ingyenes beiratkozás - Kölcsönzés
Helyben használat: - Dokumentumok - Számítógép - Internet hozzáférés - Információszolgáltatás - Irodalomkutatás
Irodai szolgáltatások: - fénymásolás (A5 és A4 méretben) - digitalizálás (szkennelés A5 és A4 méretben) - nyomtatás (A4-es méretben) - spirálozás (iratfűzés A5 és A4 méretben) - laplaminálás (A5, A4, A3 méretben)
Kézműves foglalkozások.:
Minden hónap második hétvégéjén tartjuk.
(a beiratkozott könyvtár látogatók számára ingyenesek)
Célunk az egyének kreativitásának kibontakoztatása, egyediségének és kézügyességének fejlesztése.
Valamint különböző kreatív hobbi irányzatok megismertetése a résztvevők kell.

 

HÁZIORVOSI RENDELŐ

Cím: Hejőkürt, Szent István u.52.
Háziorvos: Dr. Raisz Csaba
Telefon:49-352-052
Rendelési idő: heti 2 alkalom
Hétfő: 13-16 óráig
Csütörtök:10-13 óráig

Hejőkürtön 2007. június 27.-én került átadásra az új orvosi rendelő, melyben a település lakosságának
kulturált egészségügyi kiszolgálása biztosítva van. Az EU szabványnak megfelelően épült,
akadálymentesített épületben, korszerű eszközökkel folyik a gyógyítás.
A körzeti orvosi ellátást a
tiszatarjáni háziorvos látja el vállalkozó orvosként. Az anya és csecsemő gondozás szintén
Tiszatarjánhoz tartozik.

 

 

 

 

 

 

A védőnő alkalomszerűen jár át a településre.Az orvosi ügyelet Mezőcsáthoz tartozik. A szakorvosi ellátás tiszaújvárosban, a kórházi ellátás Miskolcon biztosított.Mentőszolgálat Tiszaújvárosban, illetve Mezőcsáton működik. Gyógyszertár legközelebb Mezőcsáton és Tiszaújvárosban található. A gyógyszer beszerzésében a falugondnoki szolgálat sokat segít. Heti két alkalommal időponthoz kötött időszakban lehetővé teszi a beutazást a gyógyszer beszerzésre és egyéb dolgok elintézésére.

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

A településen a Falugondnoki szolgálat működik, melynek célja, hogy a település lakói részére a településen hiányzó, alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz a hozzájutást segítse, a lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. A falugondnoki szolgálat keretében az étkeztetésben (megállapított térítési díj ellenében, igény szerint az étel házhozszállításával stb.) a házi segítségnyújtásban (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, házi gondozó kiszállítás stb.) és a családsegítésben/családsegítő kiszállítása/történik feladatellátás. E-mellett a falugondnok személyszállítási /óvodások, iskolások intézménybe, rendezvényekre szállítása, betegek házi orvoshoz egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, családi eseményekre történő szállítások stb, az önkormányzati feladatokhoz tartozó egyéb szállítási, beszerzési, és az önkormányzati rendezvények szervezési, lebonyolítási feladatok ellátásában is közreműködik. A feladatok ellátásához egy gépjármű áll rendelkezésre. mely 2008.december 23-án került beszerzésre. A falugondnoki gépjármű Volkswagen Crefler 30, 2,5 TDi,típusú, kerekesszék rögzítéssel rendelkezik.

JÁTSZÓTÉR ÉS KÖZÖSSÉGI SZABADIDŐ PARK

2010-ben a falu szívében, a Községháza melleti területen került kialakításra a Szabadidőpark és Játszótér, melyet 2010. augusztus 28-án adtak át. A minden korosztály szabadidős programjának helyszínéül szolgáló Szabadidőpark és Játszótér, virágos parkrészlettel, fákkal, örökzöldekkel és sok, az európai uniós elvárásoknak megfelelő korszerű játszó eszközökkel felszerelt.

RAVATALOZÓ-TEMETŐ

2014-ben a temető mellett új ravatalozó épült gépkocsi parkoló kialakításával. Felújításra került a temető személybejárata is, ahol szintén gépkocsiparkolásra alkalmas hely is kialakításra került.

 

 

 

Polgármesteri köszöntő
Felújított római katolikus templom
2007. május 27. Átadásra került az orvosi rendelő

 

 

 

© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.